Какво е EEPROM?

К

EEPROM означава електрически изтриваема програмируема памет само за четене и наричана още E²PROM. Както подсказва името, EEPROM може да бъде изтрит и програмиран с електрически импулси. Тъй като може да бъде както електрически записан, така и електрически изтрит, EEPROM може бързо да бъде програмиран и изтрит във верига за препрограмиране, без да ги изваждате от платката.

EEPROM се нарича още енергонезависима памет, тъй като при изключване на захранването съхранените данни в EEPROM няма да бъдат изтрити или непокътнати. Новите EEPROM нямат данни и обикновено трябва да програмират с програмист, преди да могат да бъдат използвани. Информацията, съхранявана в този тип памет, може да се запази дълги години без стабилно захранване.

Каква е функцията на EEPROM? EEPROM се използват за съхраняване на програмируема от потребителя информация като:

o Информация за програмиране на VCR

o информация за програмиране на CD

o Данни за управление на цифров сателитен приемник

o Потребителска информация за различни потребителски продукти

EEPROM в монитора изпълнява две функции:

o Когато мониторът е включен, той ще копира всички данни или информация от EEPROM в микропроцесора. Например, EEPROM ще уведоми микропроцесора за честотите, на които мониторът ще работи.

o EEPROM се използва за съхраняване на текущите настройки на монитора. Настройките на монитора няма да бъдат изтрити, дори когато мониторът е изключен. Всеки път, когато се направи промяна в настройките на монитора, микропроцесорът актуализира настройката в EEPROM. Когато мониторът се включи отново, съхранените настройки се използват за настройка на монитора за работа.

Какви са симптомите, ако данните на MONITOR или EEPROM на телевизора са повредени или повредени?

o Няма високо напрежение (без дисплей).

o Хоризонтални или вертикални честоти.

o Не можете да запазите (съхраните) текущата настройка.

o Някои функции за управление като контрол на звука, яркостта и контраста не функционират.

o Екранният дисплей (OSD) не работи или екранното меню има повреден дисплей.

o Изключване на високо напрежение (EEPROM настройва хоризонталната честота твърде ниско или два пъти линейната честота, което може да доведе до повреда на хоризонталния изходен транзистор (HOT)).

Какво е EEPROM програмист или копир?

EEPROM рядко се провалят, те просто губят или паметта им (данните) е повредена може да се дължи на високо напрежение и статично разреждане от монитор. Веднъж препрограмирани, те са колкото нови. Както бе споменато по-рано, новите EEPROM са празни и се нуждаят от информация или данни, които да бъдат заредени, за да функционира. Работата по копиране на данните в EEPROM се извършва от програмист или копирна машина. Програмистите се предлагат във всякакви форми и размери. Можете да копирате тези устройства само за замяна на ремонт. Не можете да ги копирате за препродажба без одобрение от доставчика, който ги е произвел. Има доста компании, които продават EEPROM програмист:

Типичен номер на EEPROM:

24C02, 24C04, 24C08 и др

24C325, 24C645AT17C65, AT17C128 и др

93C06, 93C46, 93C56, 93C66 и др

25010, 25020, 25040 и др

About the author

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta