Цифрова електроника и нейните предимства и недостатъци

Ц

Цифровата електроника са тези системи, които използват цифров сигнал вместо аналогов сигнал. Цифрови електронни схеми са тези, които работят с цифрови сигнали. Това са дискретни сигнали, които се вземат от аналоговия сигнал. Цифровите схеми използват двоичната нотация за предаване на сигнала. Цифровата схема е изградена от малки електронни вериги, наречени логически портали, които се използват при създаването на комбинирана логика. Всяка логическа порта е изградена, за да изпълнява функция на булева логика, когато действа върху логически сигнали.

Защо компютърните инженери трябва да знаят за Digital System Electronics

Компютърните науки и инженерство имат няколко области на електротехниката и това изисква формирането на компютърен хардуер и софтуер. Компютърните инженери имат обучение по електронно инженерство, софтуерно проектиране и хардуерно-софтуерна интеграция, вместо само софтуерно инженерство или електронно инженерство. Точно от проектирането на отделни микроконтролери, микропроцесори, персонални компютри и суперкомпютри, до проектирането на схеми компютърните инженери участват в много хардуерни и софтуерни фактори на изчисленията.

Цифровата електроника използва технологията VLSI, която значително намалява размера и площта на платките и подобрява точността и производителността на системите. Предимно цифровите системи имат предимството от криптирането на данни за целите на комуникацията. Предаването на данни е безопасно и сигурно. Всички тези фактори ясно показват, че цифровият електронен поток има широк бъдещ обхват в съвременната ера.

Предимства на цифровата електроника

Цифровите електронни схеми са относително лесни за проектиране.

Той има по-висока степен на точност по отношение на точността.

Предадените сигнали не се губят на голямо разстояние.

Цифровите сигнали могат да се съхраняват лесно.

Digital Electronics е по-имунизиран срещу „грешка“ и „шум“, отколкото аналогов. Но в случай на високоскоростни конструкции, малък шум може да предизвика грешка в сигнала.

Напрежението във всяка точка на цифровата верига може да бъде високо или ниско; следователно има по-малък шанс за объркване.

Цифровите схеми имат гъвкавостта, която може да промени функционалността на цифровите схеми, като прави промени в софтуера, вместо да променя действителната схема.

Недостатъци на цифровата електроника

Реалният свят е аналогов по своята същност, всички величини като светлина, температура, звук и т.н. Цифровите системи са необходими за преобразуване на непрекъснат сигнал в дискретен, което води до малки грешки в квантуването. За да се намалят грешките в квантуването, в Digital Circuit трябва да се съхранява голямо количество данни.

Цифровите схеми работят само с цифрови сигнали, следователно за процеса са необходими енкодери и декодери. Това увеличава цената на оборудването.

About the author

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta